Sơn Hà Chẩm

Chương 59
Trước
image
Chương 59
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18
 • Chương 19
 • Chương 20
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40
 • Chương 41
 • Chương 42
 • Chương 43
 • Chương 44
 • Chương 45
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48
 • Chương 49
 • Chương 50
 • Chương 51
 • Chương 52
 • Chương 53
 • Chương 54
 • Chương 55
 • Chương 56
 • Chương 57
 • Chương 58
 • Chương 59
 • Chương 60
 • Chương 61
 • Chương 62
 • Chương 63
 • Chương 64
 • Chương 65
 • Chương 66
 • Chương 67
 • Chương 68
 • Chương 69
 • Chương 70
 • Chương 71
 • Chương 72
 • Chương 73
 • Chương 74
 • Chương 75
 • Chương 76
 • Chương 77
 • Chương 78
 • Chương 79
 • Chương 80
 • Chương 81
 • Chương 82
 • Chương 83
 • Chương 84
 • Chương 85
 • Chương 86
 • Chương 87
 • Chương 88
 • Chương 89
 • Chương 90
 • Chương 91
 • Chương 92
 • Chương 93
 • Chương 94
 • Chương 95
 • Chương 96
 • Chương 97
 • Chương 98
 • Chương 99
 • Chương 100
 • Chương 101
 • Chương 102
 • Chương 103
 • Chương 104
 • Chương 105
 • Chương 106
 • Chương 107
 • Chương 108
 • Chương 109
 • Chương 110
 • Chương 111
 • Chương 112
 • Chương 113
 • Chương 114
 • Chương 115
 • Chương 116
 • Chương 117
 • Chương 118
 • Chương 119
 • Chương 120
 • Chương 121
 • Chương 122
 • Chương 123
 • Chương 124
 • Chương 125
 • Chương 126
 • Chương 127
 • Chương 128
 • Chương 129
 • Chương 130
 • Chương 131
 • Chương 132
 • Chương 133
 • Chương 134
 • Chương 135
 • Chương 136
 • Chương 137
 • Chương 138
 • Chương 139
 • Chương 140
 • Chương 141
 • Chương 142
 • Chương 143
 • Chương 144
 • Chương 145
 • Chương 146
 • Chương 147
 • Chương 148
 • Chương 149
 • Chương 150
 • Chương 151
 • Chương 152
 • Chương 153
 • Chương 154
 • Chương 155
 • Chương 156
 • Chương 157
 • Chương 158
 • Chương 159
 • Chương 160
 • Chương 161
 • Chương 162
 • Chương 163
 • Chương 164
 • Chương 165
 • Chương 166
 • Chương 167
 • Chương 168
 • Chương 169
 • Chương 170
 • Chương 171
 • Chương 172
Tiếp

Trên đường vào hoàng cung, Sở Du bắt đầu suy nghĩ lần này hoàng đế ép mình tiến cung là có ý định gì.

Mục tiêu cuối cùng của hoàng đế đương nhiên là Vệ Uẩn. Ép Vệ Uẩn xuất chiến hẳn là tính toán hiện giờ của hoàng đế. Hiện giờ Yến Châu thuộc quản lý trực tiếp của hoàng đế vẫn luôn án binh bất động, để khi xảy ra chuyện sẽ kịp thời bảo về hoàng đế. Trên tiền tuyến là ba nhà Tống Thế Lan, Diêu Dũng, Sở Lâm Dương, nhưng cả ba nhà đều không chịu ra lực, cả đám người đánh thái cực với nhau, chắp tay nhường lại giang sơn. Hiện giờ đương nhiên hoàng đế sẽ nghĩ biện pháp ép mọi người ra tay.

Ông bắt cóc Liễu Tuyết Dương là đã có thể bức Vệ Uẩn, nếu nàng tiến cung sẽ cũng lúc uy hiếp được Sở Lâm Dương và Sở Kiến Xương.

Sở Du hiểu được đại khái tâm tư hoàng đế, trong lòng bắt đầu tính toán.

Nàng theo thái giám tiến vào Ngự Thư Phòng, mới vừa bước vào, liền thấy Liễu Tuyết Dương thấp thỏm ngồi đối diện hoàng đế, đang chơi cờ cùng Thuần Đức Đế.

Liễu Tuyết Dương đứng ngồi không yên, rõ ràng đã nhận thấy tình huống không thích hợp, tuy nhiên bà không dám thể hiện ra mặt, chỉ có các nước cờ là rối tinh rối mù. Bên cạnh đó Thuần Đức Đế lại thập phần kiên nhẫn, nói với Liễu Tuyết Dương: “Phu nhân không cần lo lắng, trẫm sẽ không làm khó phu nhân, phu nhân có thể ở trong cung trò chuyện với Hoàng Hậu, trước kia ngài và Hoàng Hậu tình như tỷ muội, cũng không phải chưa từng ngủ lại trong cung, hôm nay vì sao lại câu nệ như thế?”

Liễu Tuyết Dương lộ vẻ xấu hổ, đúng lúc Sở Du theo thái giám tiến vào, cung kính đặt đôi tay ở giữa trán, dập đầu nói: “Dân nữ Vệ Sở thị khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Thanh âm Sở Du vững vàng, leng keng hữu lực. Thuần Đức Đế hạ cờ, đợi một lát, thấy Liễu Tuyết Dương vẫn luôn nhìn Sở Du, lúc này ông ngẩng đầu nói: “Vì sao không đánh?”

“Bệ hạ……” Liễu Tuyết Dương căng da đầu nói: “Ngài xem người con dâu ……”

“Dân nữ Vệ Sở thị, khấu kiến bệ hạ!”

Sở Du cao giọng, nhắc nhở Thuần Đức Đế.

Thuần Đức Đế kẹp quân cờ, lạnh lùng nói: “Trẫm cho ngươi nói chuyện sao?!”

Sở Du quỳ rạp trên mặt đất, bình tĩnh nói: “Dân nữ biết bệ hạ vội vàng triệu kiến như thế, tất có chuyện quan trọng, cho nên có chút nóng vội, mong bệ hạ thứ lỗi.”

“Nóng vội?” Thuần Đức Đế thả quân cờ vào trong hộp, cả giận nói: “Trẫm sợ rằng trong lòng ngươi căn bản không có người hoàng đế là trẫm, cố tình nhục nhã trẫm!”

“Bệ hạ nói đùa.”

Sở Du bình tĩnh nói: “Bệ hạ là quân, dân nữ là dân, sao dám nói tới nhục nhã?”

“Được rồi, đừng giở giọng quan ra với trẫm.”

Hoàng đế phất tay, thái giám bước lên, làm tư thế “mời” Liễu Tuyết Dương. Liễu Tuyết Dương có chút khó xử, Thuần Đức Đế ngẩng đầu nhìn qua, cuối cùng Liễu Tuyết Dương vẫn mím môi, bà không có can đảm làm trái ý hoàng đế, đành phải xoay người rời đi.

Chờ Liễu Tuyết Dương đi rồi, thái giám bên cạnh dâng cho hoàng đế một ly trà, Thuần Đức Đế thổi lá trà nói: “Trẫm gọi ngươi tới, là có ý gì, có lẽ ngươi đã suy nghĩ cẩn thận?”

“Dân nữ hiểu” Sở Du bình tĩnh nói: “Nhưng cũng không rõ.”

“Ngươi còn vấn đề gì không rõ?”

Thuần Đức Đế nhíu mày, Sở Du quỳ gối không ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại thập phần rõ ràng: “Bệ hạ triệu dân nữ vào cung, chắc hẳn là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn khống chế Sở gia và Vệ gia. Nhưng hiện tại trên chiến trường rõ ràng có Diêu Dũng và Tống gia chắn ở phía trước, vì sao bệ hạ không ép buộc bọn họ, ngược lại quay sang giam lỏng dân nữ? Hiện giờ Vệ gia chỉ còn lại một mình tiểu hầu gia, bệ hạ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới được hay sao?”

“Hoang đường!” Thuần Đức Đế rống giận: “Làm tướng lên trận giết địch, sao tới miệng ngươi lại biến thành đuổi tận giết tuyệt?! Vệ gia các ngươi, luôn miệng nói trung quân báo quốc, trẫm niệm tình Vệ gia trung nghĩa, tha cho Vệ Uẩn một mạng, hiện giờ hắn hồi báo ta như thế nào?!”

“Chiến trường xuất hiện nhiều đào binh như thế” Rõ ràng Thuần Đức Đế đã nghẹn tới cực hạn rồi: “Ngươi cho rằng trẫm không biết chuyện gì xảy ra sao?! Các ngươi coi trẫm là tên ngốc sao?! Sớm biết Vệ gia ngươi có tâm tư mưu nghịch như vậy, trẫm sao có thể dung túng cho các ngươi?!”

Thuần Đức Đế đứng dậy, giận dữ hét lớn: “Còn chất vấn vì sao trẫm không bức Diêu tướng quân?! Các ngươi chỉ ước gì Diêu tướng quân ra tiền tuyến chém giết tới mức ngươi chết ta sống, đến lúc đó không có người bảo vệ hoàng thất, các ngươi liền có thể thay thế đúng không?!”

“Bệ hạ” Sở Du ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ông: “Nhiều năm như vậy, ấn tượng của Vệ gia ở trong lòng bệ hạ là như thế sao?”

Nghe được lời này, Thuần Đức Đế bình tĩnh hơn một chút, ông nhìn Sở Du, chậm rãi nói: “Vệ Trung đương nhiên là không giống vậy. Lòng trung thành của Vệ gia các ngươi, ta cũng không hoài nghi, nhưng Vệ Uẩn thì khác!”

Thuần Đức Đế nghiến răng nghiến lợi: “Hắn đâu? Đừng cho là ta không biết hắn giở trò gì!”

Sở Du không nói chuyện, nàng chỉ cười khẽ.

Thuần Đức Đế nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”

“Dân nữ đang cười bệ hạ hồ đồ! Nếu ngài tin Vệ gia, vậy vì sao không tin tiểu hầu gia. Ngài hận tiểu hầu gia không ra chiến trường, nhưng ngài nên nhớ rõ, Vệ gia chết như thế nào chết ở trên chiến trường?! Hiện giờ Diêu Dũng là chủ soái, ngài lại lệnh cho tiểu hầu gia đi lên, chính là ép hắn đi chịu chết !”

“Nói hươu nói vượn!” Thuần Đức Đế gầm lên: “Diêu tướng quân trung tâm vì nước, cho dù các ngươi và hắn có khoảng cách, nhưng thân là tướng lãnh một quốc gia, làm sao có thể ích kỷ như vậy?”

“Ích kỷ?” Sở Du trào phúng ra tiếng: “Bệ hạ để tay lên ngực tự hỏi, trận chiến ở Bạch Đế Cốc, là ai làm việc ích kỷ?”

“Các ngươi thì biết cái gì!”

Thuần Đức Đế có chút không kiên nhẫn nói: “Trẫm tự có suy tính của mình, vì sao các ngươi không thể thấu hiểu cho suy nghĩ của trẫm? Ta biết các ngươi oán hận vì trận chiến Bạch Đế Cốc, trong trận chiến đó đúng là Thái Tử đã tham công liều lĩnh, việc này trẫm sẽ tự gây phiền toái cho hắn ở mặt khác. Các ngươi nhất định phải ép hoàng gia thừa nhận, sai lầm của Thái Tử hại chết bảy vạn binh lính sao?!”

“Cho nên Vệ gia phải gánh tội danh này sao?!” Sở Du nâng cao thanh âm, quát lên: “Đã gánh chịu còn phải tâm không oán hận, chí công vô tư, cam tâm tình nguyện đi chịu chết sao?!”

“Trẫm lệnh cho hắn lên chiến trường đều có sắp xếp của trẫm, hắn là nhi tử của cố nhân, trong lòng các ngươi trẫm xấu xa tới mức đó sao?!”

Thuần Đức Đế tức giận thở dốc dồn dập, sau một lát liền bắt đầu ho khan, thái giám bên cạnh nhanh chóng chạy đi tìm thái y, một phen lăn lộn này, Thuần Đức Đế cũng hao tổn sức lực.

Ông suy yếu nói: “Thôi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, mẫu thân ngươi cũng đang ở trong cung, ngươi đi tìm bà ấy đi.”

Nghe được lời này, trong mắt Sở Du hiện lên một tia lạnh lẽo, nàng bình tĩnh nói: “Bệ hạ, hôm nay thần nữ tiến cung, không phải đảm đương trách nhiệm làm con tin cho bệ hạ.”

Thuần Đức Đế chậm rãi quay đầu, nhìn Sở Du quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nói: “Thần nữ vào cung là có chuyện muốn thương lượng với bệ hạ. Thần nữ tập võ từ nhỏ, cũng từng theo phụ thân chinh chiến sa trường. Ngài giữ thần nữ ở trong cung, đơn giản là vì bức bách phụ huynh cùng tiểu thúc củng cố ranh giới cho ngài, nhưng hiện giờ phụ huynh đã tận lực, tiểu thúc lại đang ôm bệnh nhẹ, không bằng thần nữ xuất quân thay bệ hạ thủ thành, bệ hạ thấy thế nào?”

Thuần Đức Đế lẳng lặng nhìn nàng, Sở Du ngẩng đầu nhìn Thuần Đức Đế: “Bệ hạ muốn phụ huynh thần nữ làm gì, thần nữ đều có thể làm được.”

Sở Du nói rất rõ ràng, muốn ép Sở Lâm Dương Sở Kiến Xương và Vệ Uẩn là điều không thể, nhưng những chuyện đó nàng đều có thể thay họ đi làm.

Thuần Đức Đế không nói lời nào, Sở Du tiếp tục nói: “Bệ hạ, hiện giờ chỉ cần đạt được mục đích, dùng ai mà chẳng được? Phụ huynh và tiểu thúc của thần nữ là người làm đại sự, ngài cho rằng, mấy tánh mạng nữ tử có thể so sánh với nghiệp lớn của bọn họ sao?”

Thuần Đức Đế có chút dao động, Sở Du đánh giá thần sắc của ông, đang định nói gì nữa, liền nghe Thuần Đức Đế nói: “Chuyện trẫm muốn làm thật ra không khó.”

Ông nhìn Sở Du, ánh mắt mang theo chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Trẫm phái ngươi đi bảo vệ Phượng Lăng ít nhất một tháng. Một tháng sau, nếu Thiên Thủ Quan bị phá, trẫm sẽ dời đô về Phượng Lăng.”

Sở Du nghe được lời này, nhíu mày. Hoàng đế chậm rãi nói: “Trẫm cho ngươi hai vạn binh mã, ngươi đi thủ thành, bảo vệ Phượng Lăng”

Hoàng đế ý vị thâm trường: “Trẫm sẽ trở lại.”

Trước
image
Chương 59
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18
 • Chương 19
 • Chương 20
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40
 • Chương 41
 • Chương 42
 • Chương 43
 • Chương 44
 • Chương 45
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48
 • Chương 49
 • Chương 50
 • Chương 51
 • Chương 52
 • Chương 53
 • Chương 54
 • Chương 55
 • Chương 56
 • Chương 57
 • Chương 58
 • Chương 59
 • Chương 60
 • Chương 61
 • Chương 62
 • Chương 63
 • Chương 64
 • Chương 65
 • Chương 66
 • Chương 67
 • Chương 68
 • Chương 69
 • Chương 70
 • Chương 71
 • Chương 72
 • Chương 73
 • Chương 74
 • Chương 75
 • Chương 76
 • Chương 77
 • Chương 78
 • Chương 79
 • Chương 80
 • Chương 81
 • Chương 82
 • Chương 83
 • Chương 84
 • Chương 85
 • Chương 86
 • Chương 87
 • Chương 88
 • Chương 89
 • Chương 90
 • Chương 91
 • Chương 92
 • Chương 93
 • Chương 94
 • Chương 95
 • Chương 96
 • Chương 97
 • Chương 98
 • Chương 99
 • Chương 100
 • Chương 101
 • Chương 102
 • Chương 103
 • Chương 104
 • Chương 105
 • Chương 106
 • Chương 107
 • Chương 108
 • Chương 109
 • Chương 110
 • Chương 111
 • Chương 112
 • Chương 113
 • Chương 114
 • Chương 115
 • Chương 116
 • Chương 117
 • Chương 118
 • Chương 119
 • Chương 120
 • Chương 121
 • Chương 122
 • Chương 123
 • Chương 124
 • Chương 125
 • Chương 126
 • Chương 127
 • Chương 128
 • Chương 129
 • Chương 130
 • Chương 131
 • Chương 132
 • Chương 133
 • Chương 134
 • Chương 135
 • Chương 136
 • Chương 137
 • Chương 138
 • Chương 139
 • Chương 140
 • Chương 141
 • Chương 142
 • Chương 143
 • Chương 144
 • Chương 145
 • Chương 146
 • Chương 147
 • Chương 148
 • Chương 149
 • Chương 150
 • Chương 151
 • Chương 152
 • Chương 153
 • Chương 154
 • Chương 155
 • Chương 156
 • Chương 157
 • Chương 158
 • Chương 159
 • Chương 160
 • Chương 161
 • Chương 162
 • Chương 163
 • Chương 164
 • Chương 165
 • Chương 166
 • Chương 167
 • Chương 168
 • Chương 169
 • Chương 170
 • Chương 171
 • Chương 172
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!